Category Archives: General

เรื่องทั่วๆไปตามที่พอจะนึกได้

คำตอบของ “ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน?”

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน?” ในสมัยก่อนนี่อาจเป็นปัญหาโลกแตก แต่ไม่ใช่ในยุคปัจจุบันครับ
คำตอบที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันมาแล้วคือ “ไก่”

ขออธิบายง่ายๆแบบทางโลกคือ
สัตว์ชนิดใหม่จะเกิดจากการกลายพันธุ์เท่านั้น
สมมุติว่า ต้นตระกูลของไก่ คือ “ไก

ไก ออกไข่มา แล้วตัวอ่อนที่เกิดมามีกลายกลายพันธุ์จนมาเป็นต้นตระกูลไก่
ส่วนไข่ใบแรกนั้น นับว่าเป็นไข่ของ “ไก” เพราะตอนนั้นบนโลกยังไม่มี ไก่

เขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

ไก >> ไข่​(ไก) >> ไก่ >> ไข่(ไก่) >> ไก่ >> ไข่(ไก่) >> ไก่ >> ไข่(ไก่)

โฆษณา